Làm Tiểu Kiều Thê Gán Nợ Cho Alpha Đỉnh Cấp

10/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Xếp Hạng: Top 941 Đề cử tháng
Tên Khác: Đỉnh Cấp Alpha Đích Để Trái Tiểu Kiều Thê
Văn án Lận Tầm xuyên vào một quyển tiểu thuyết cẩu huyết, trở thành pháo hôi Omega bị cha mình lợi dụng đem cầm vì khoản nợ mấy trăm triệu. Lúc đầu Lận Tầm còn tưởng bản thân sẽ giống mấy tiểu tư thời …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận