Hắc Nguyệt Quang Của Thái Tử Gia Bắc Kinh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Xếp Hạng: Top 526 Đề cử tháng
Xếp Hạng: Top 3585 Kim thánh bảng
Tôi là hắc nguyệt quang của thái tử gia Bắc Kinh. Năm đó tôi được người khác nhờ vả chạy đến quyến rũ Thẩm Tiêu, khiến anh phá giới. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi cao chạy xa bay. Ngày anh đính hôn, tôi yê …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận