Thiên Lục Vũ Trụ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Lý Phong là một thanh niên thiên phú bình thường, nhưng bất ngờ dung nhập vào một ánh sáng thần bí, cơ thể bỗng xảy ra sự lột xác lớn ... Vị trí cách hắn chưa đến một mét bỗng nhiên có một điểm sáng k …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận