Thái Nhân Cách

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một kẻ gϊếŧ người điên cuồng, còn gì có thể đáng sợ hơn nữa??? Đó là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt vừa điên cuồng, vừa thông minh, vừa giỏi tâm lý, biết phản trinh sát, khó lòng đề phòng và phán đoán. V …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận