Phong Cách Đối Tượng Công Lược Không Phù Hợp!!!!

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Tên Khác: Ngã đích công lược đối tượng họa phong bất đối kính
Vì tìm cảm hứng cho một trò chơi tình yêu luyến ái, Đường Châu Bạch tự nguyện xuyên vào "Sử thượng nhất ngọt luyến ái". Chỉ cần công lược đối tượng hảo cảm đạt giá trị 100, coi như công lược thành côn …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận