Mỹ Nhân Mưu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Một sinh ra đã có dã tâm muốn xưng đế Công chúa cùng nữ Tướng quân lợi dụng lẫn nhau tương ái tương sát cố sự. Tránh thoát xã hội phong kiến đối với nữ tử gông xiềng, đánh vỡ truyền thống vận mệnh bấ …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận