Tiểu Manh Tịnh

BookMark
1 truyện
Thần Y Thích Ꮆiết Chóc

Tác giả:

Kẻ đã diệt tộc ta, ta sẽ không buông tha.Kẻ phụ ta, ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần.Ba năm trước, ta không đủ sức phản kíchBa năm …