Thanh Loan Phong Thượng

BookMark
3 truyện
Kiếm Vực Vô Địch

Tác giả:

Dương Diệp, một đệ tử tạp dịch của Kiếm Tông ở Nam Vực, trong một lần vô tình có được vòng xoáy thần bí, từ đó bước lên con …

Nhất Kiếm Độc Tôn

Tác giả:

Sinh Tử như hồng, không phục thì tới.Chư Thiên Thần Phật, không nổi một kiếm!

Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả:

Dịch giả: Nhóm Thuyết Thư CácTừ xưa tới nay, phong hiệu Kiếm Hoàng chính là để chỉ người dùng kiếm mạnh nhất của thế giới này. Một kiếm phá …