Phong Lăng Thiên Hạ

BookMark
8 truyện
Tả Đạo Khuynh Thiên

Tác giả:

Main tham tài - sợ chết - tiện bức - có dũng - có trí - có mưu. Tác giả từng viết 4 bộ : Lăng Thiên Truyền Thuyết - …

Ngã Thị Chí Tôn

Tác giả:

Dược bất thành đan, chỉ là độc!Người không thành Thần, chung thành tro!Một thiếu niên như thần, mang theo Hỗn Độn Kim Liên, xông Đại lục, phá Huyền giới, …

Bích Lạc Thiên Đao

Tác giả:

Nhất đao trảm phá sinh tử lộ, hàn nhận giết sạch người phụ tình!. . .Ta không muốn làm đao, ta muốn làm người chấp đao.Ta không muốn làm …

Thiên Vực Thương Khung

Tác giả:

Cười tận anh hùng thiên hạ, vũ nội ta là quân chủ! Vạn thủy thiên sơn, lấy ta tối cao; bát hoang lục hợp, duy ta xưng hùng! Ta muốn vũ …

Ta Là Chí Tôn

Tác giả:

Đây là tác phẩm mới nhất của tác giả nổi tiếng Phong Lăng Thiên Hạ.Dược không hóa Đan rốt cuộc chỉ là độc; Người không hóa thần cuối cùng chỉ …

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tác giả:

Sở Dương kiếp trước vì lấy được bí tịch Cửu Kiếp kiếm mà bị cao thủ trong thiên hạ vây giết. Trước khi chết, hắn mới ngộ ra con …

Lăng Thiên Truyền Thuyết

Tác giả:

Lăng Thiên kiếp trước sống ở thế kỷ 21, vì đấu tranh nội bộ gia tộc nên bị người trong gia tộc vu hại kết cục là bị phế …

Dị Thế Tà Quân

Tác giả:

- Thế gian khen chê, thế nhân lạnh lùng cùng ta có quan hệ gì? Lấy bản tính chính mình ân cừu khoái ý, lấy bản tâm tự thân …