Pao Pao Ăn Mặn

BookMark
3 truyện
Cưỡng Chế Giam Cầm

Tác giả:

Lục Dĩnh còn không rõ đã bao lâu chưa rời khỏi phòng. Cửa sổ đã sớm bị đóng thêm một lớp sắt dày, toàn bộ ánh sáng cô …

Hắn Chính Là Không Muốn Buông Tha Ta

Tác giả:

Nữ thần y vô tình vì một lần hái thuốc trượt chân rơi xuống núi mà xuyên đến một thế giới kì lạ. Không những tam quan của thế …

Ta Ở Mạt Thế Dùng Hệ Thống Dưỡng Oa Nhi

Tác giả:

Thượng thần vì sự tắc trách của Ti Mệnh mà xuyên đến thế giới mạt thế. Dùng một cái hệ thống thật lợi hại do Ti Mệnh phát hành …