Ô Lãng Lãng

BookMark
2 truyện
Tiệm Tạp Hoá Âm Dương

Tác giả:

Văn án:Ngay từ đầu, Thẩm Như Như nghĩ rất đơn giản.Tiếp nhận cửa hàng của ông ngoại để lại, lợi dụng kỹ năng đặc biệt của mình mở một …

Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Tác giả:

Nhóm dịch: Tiểu MộcVăn án:Ôn Cố rút thăm trúng thưởng được một căn nhà trên núi.Cô mừng rỡ như điên, cho rằng mình đã đánh thức thuộc tính “Cẩm …