Nộn Lăng Như Mộng

BookMark
1 truyện
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh Trong Nhóm Chat

Tác giả:

Có một ngày, Vương Bình tham gia vào một group chat người xuyên không. Group chat có thể khiến mỗi thành viên ngẫu nhiên xuyên đến những thế giới …