Nguyệt Mặc

BookMark
2 truyện
Nữ Pháp Y Đại Lý Tự

Tác giả:

Convertor: tieuvuviviBác sĩ pháp y cao cấp Bạch Việt am hiểu nghiệm thi, lập hồ sơ, giám định dấu vết, tâm lý học và chân dung tội phạm.Ngoài ý …

Lục Phiến Môn Kỳ Án, Pháp Y Truy Hung

Tác giả:

Khi phụ thân ngỗ tác qua đời ly kỳ , Diệp Thải Đường vì món nợ lớn năm mươi lượng bạc, không thể không bán mình vào Lục Phiến …