Khương Mộc Mộc

BookMark
1 truyện
Công Cụ Người Tiểu Đệ Cảm Thấy Không Được

Tác giả:

Thành Khai Hân ràng buộc bởi một "hệ thống bồi dưỡng tiểu đệ số một".Thành Khai Hân: "Cái này tôi biết, chính là loại nhân vật chính chiến đấu …