Hoài Nhược Cốc

BookMark
2 truyện
Cuộc Sống Về Hưu Của Huyền Môn Đại Lão

Tác giả:

Văn án:Đại sư Huyền môn Tạ Ngọc trọng sinh thành thiếu gia của nhà họ Tạ, là một tên ăn chơi trác tán, cái gì cũng thiếu chính là …

Xuyên Nhanh Dược Sư Nghịch Tập

Tác giả:

Lâm Dật cho nổ khí gas và chết cùng những người thèm muốn tài sản của gia đình họ Lâm, sau đó du hành đến một thế giới …