Điềm Trúc

BookMark
2 truyện
Dựa Vào Livestream Huyền Học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ

Tác giả:

“Linh Sự” là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân …

Xuyên Thành Phế Vật Xưng Bá Mạt Thế

Tác giả:

[Hoan nghênh tiến vào trò chơi cầu sinh ‘Thời đại mạt thế’. Một giờ sau, phó bản cấp D ‘Tang thi vây thành’ sẽ mở ra, mong người chơi …