Cổ Chân Nhân

BookMark
3 truyện
Cổ Chân Nhân

Tác giả:

Người là vạn vật chi linh, Cổ là thiên địa chân tinhTam quan bất chính, ma đầu tái sinh.Chuyện về một người xuyên qua không ngừng sống lại.Một thế …

Vô Hạn Huyết Hạch

Tác giả:

Nhóm dịch: Cổ Chân ĐauBóng đêm sâu hun hút không lọt nổi một tia sáng, nhưng văng vẳng vang rền tiếng trống trận trộn lẫn la hét. Thiếu niên …

Chí Tôn

Tác giả:

Trong thế giới thần kỳ này, người người có tiên năng, bồi dưỡng yêu thú, điều khiển yêu binh, đào tạo yêu thực, lấy leo lên cảnh giới đỉnh …