Mượn H

BookMark
1 truyện
Mượn Giống Của Tôi Dễ Như Vậy Sao?

Tác giả:

Anh không biết mình có con cho đến khi cô bạn gái nhỏ của anh chuyển dạ sắp sinh. Anh lập tức đến bệnh viện, tức giận nghĩ: …