Giả thiên kim thị chân vạn nhân mê (NPH)

BookMark
1 truyện
Thiên Kim Giả Là Vạn Nhân Mê Thật (NP)

Tác giả:

Trước đây Bạch Đào dựa vào gia thế hiển hách mà hung hăng càn quấy, ỷ thế hiếp người, cô tưởng mình sẽ sống một cuộc sống kiêu hãnh …