Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

BookMark
1 truyện
Gả Cho Bạo Quân Vai Ác

Tác giả:

Đời trước, nàng ở bên cạnh vị Nhiếp Chính vương tàn bạo, xấu xa, giết cha giết huynh hai năm, cuối cùng chết trong lòng hắn. Ấy thế mà …