Thiên Phụng Trường Thời

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Sinh ra trong một gia đình đời đời theo ngành y, Tôn Thiên Phượng cũng được hun đúc từ sớm, nhưng lại chỉ có hứng thú với kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học quốc tế nổi tiếng, cô những  …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận