Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
CP: Băng sơn thanh lãnh tâm tư không rõ thiếu tướng công x vẻ ngoài vui vẻ nội tâm lãnh khốc tâm cơ xảo quyệt thụ Giới thiệu Thụ là một người mưu tính, có không gian có bàn tay vàng bự chảng. Chủ yếu  …
Xem Thêm
Thêm Bình Luận