Terms of Service - Điều Khoản Sử Dụng

Các Điều khoản & Điều kiện này ("Thỏa thuận") tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay đại diện cho một tổ chức ("bạn") và PrivacyPolicies.com ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web https://truyenhdt.com

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên website của chúng tôi. Chúng tôi có thể hoặc không thể đăng thông báo trên trang chủ của website của chúng tôi khi những thay đổi đó xảy ra.

These Terms & Conditions ("Agreement") constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity ("you") and PrivacyPolicies.com ("we", "us" or "our"), concerning your access to and use of the https://truyenhdt.com website

We may amend this Agreement at any time by posting the amended terms on our Website. We may or may not post notices on the homepage of our Website when such changes occur.

Người Dùng

Yêu cầu về độ tuổi

Website truyenhdt.com chỉ dành cho những người từ 13 tuổi trở lên. Nếu chúng tôi biết ai đó dưới 13 tuổi đang sử dụng website truyenhdt.com, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của họ.

Một vài truyện có nội dung, hình ảnh dành cho người trưởng thành, đảm bảo bạn trên 18 tuổi để tiếp tục đọc những tác phẩm đó. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.

Một số truyện sẽ có các yêu cầu bổ sung về độ tuổi như mô tả trên từng bộ truyện.

Bình luận

Bình luận truyện là chế độ mở dành cho tất cả người dùng đăng nhập và người dùng ẩn danh, chúng tôi lưu trữ IP trên từng bình luận.

Mọi bình luận không được có nội dung về chính trị, tôn giáo cũng như đả kích, xúc phạm, bôi nhọ danh dự đến người khác và phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam quy định.

Thành Viên

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động trên tài khoản của mình và giữ bí mật mật khẩu của bạn. Nếu bạn chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bất kỳ ai, người đó có thể kiểm soát được tài khoản và chúng tôi không thể xác định ai là chủ tài khoản thích hợp. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn (hoặc bất kỳ ai mà bạn chia sẻ thông tin tài khoản của mình) do hành động của bạn hoặc của họ trong những trường hợp đó. Nếu bạn phát hiện ra rằng ai đó đã sử dụng tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn nên báo cáo tại [email protected]

Nội Dung

Khi bạn đăng nội dung lên truyenhdt.com, chúng tôi cần sự cho phép hợp pháp theo luật bản quyền hiện hành để hiển thị nội dung đó cho người dùng truyenhdt.com. Về mặt pháp lý, điều này có nghĩa là bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền để xuất bản nội dung của bạn trên truyenhdt.com, bao gồm bất kỳ thứ gì liên quan hợp lý đến việc xuất bản nội dung đó (như lưu trữ, hiển thị, định dạng lại và phân phối nội dung đó). Bạn sẽ cần quyết định cách bạn muốn cấp phép nội dung câu chuyện của mình cho cộng đồng truyenhdt.com. Vui lòng đọc về vấn đè Bản quyền để được hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định này.

Vi phạm bản quyền là gì?

Đăng các tác phẩm có bản quyền của người khác mà không có sự đồng ý hợp pháp của họ

Đăng thay mặt cho một tác giả và ghi công cho họ. Đây vẫn là hành vi vi phạm bản quyền và sẽ bị xử lý như cũ. Luôn luôn cần có sự đồng ý của tác giả.

Chuyển thể hoặc thay đổi nhỏ đối với tác phẩm, chẳng hạn như thay đổi tên, sao chép các sự kiện và viết chúng bằng từ ngữ của bạn, thay đổi quan điểm của nhân vật, là vi phạm bản quyền.

Sử dụng hình ảnh mà bạn không sở hữu. Điều này bao gồm việc tạo trang bìa với hình ảnh mà bạn không có quyền sở hữu (trừ khi hình ảnh đó thuộc phạm vi công cộng).

Cái gì bảo vệ bản quyền và cái gì không bảo vệ?

Bản quyền chỉ bảo vệ sự thể hiện vật lý của một ý tưởng, không phải bản thân ý tưởng đó. Thật không may, các âm mưu, chủ đề và tiêu đề tương tự không đủ để cấu thành vi phạm bản quyền. Đây là lý do tại sao có rất nhiều câu chuyện và bộ phim rất giống nhau. Trừ khi có bằng chứng đáng kể về vi phạm bản quyền có thể đứng trước tòa, quản trị viên trang web không thể xóa câu chuyện. Nếu vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng liên hệ với tác giả khác và trân trọng cố gắng giải quyết vấn đề một cách riêng tư. Nếu bạn không chắc liệu một tác phẩm có vi phạm bản quyền của mình hay không, chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp hoặc pháp lý trước khi gửi thông báo.

Bạn chịu trách nhiệm về nội dung bạn đăng. Điều này có nghĩa là bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc xuất bản và hiển thị của nó, bao gồm cả việc người khác tin tưởng vào tính chính xác của nó và bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp khác. truyenhdt.com là một dịch vụ miễn phí và để tiếp tục cung cấp miễn phí, bạn hiểu rằng chúng tôi cho phép quảng cáo trên website, bao gồm cả việc hiển thị nội dung hoặc thông tin khác của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Nội dung của bạn để quảng cáo Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán nội dung của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Về phía chúng tôi

truyenhdt.com có thể thay đổi, chấm dứt hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc gửi vì bất kỳ lý do gì. truyenhdt.com có thể truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ, thực thi Điều khoản dịch vụ, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn, phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật, phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của người dùng hoặcbảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Dịch vụ, người dùng và công chúng.

Quảng Cáo

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ miễn phí. Để có thể tiếp tục làm như vậy, chúng tôi hiển thị các quảng cáo và khuyến mãi của bên thứ ba trên hoặc liên quan đến Dịch vụ. Vì quảng cáo mà chúng tôi cung cấp dựa trên thông tin do bên thứ ba cung cấp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn phát sinh do bất kỳ quảng cáo nào. Tương tác của bạn với các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả đều phụ thuộc vào quảng cáo, tất cả các giao dịch thương mại và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến các quảng cáo đó, chỉ là giữa bạn và các nhà quảng cáo.

Cookies

Website đang sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn, thu thập phân tích khách truy cập ẩn danh và hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa. Đây là các tệp trình duyệt nhỏ và bạn có thể vô hiệu hóa và xóa chúng trong cài đặt trình duyệt của mình hoặc theo dõi chúng bằng plugin Web Developer của Google Chorme . Chúng tôi hiển thị cảnh báo về việc sử dụng cookie cho khách truy cập Châu Âu theo luật GDPR.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng cookie của bên thứ ba như Google Analytics để theo dõi hoạt động của khách truy cập, Google AdSense để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu thêm. Cookie của bên thứ nhất duy nhất mà chúng tôi sử dụng là để theo dõi sự đồng ý của du khách Châu Âu đối với việc chúng tôi sử dụng cookie.

This website is using cookies to provide a better user experience, to collect anonymous visitor analytics and to show personalized ads. These are small browser files and you can disable and erase them in your browser settings or track them with Google Chorme's Web Developer plugin. We show warnings about the use of cookies to European visitors according to the GDPR law.

We use mostly third party cookies such as Google Analytics to track visitor activity, Google AdSense to show personalized ads. Please consult their privacy policies to learn more. The only first-party cookie we use is to track the consent of European visitors for our use of cookies.

DMCA Compliance

Nếu bạn có phàn nàn gì về nội dung hoặc bất cứ vấn đề gì tại truyenhdt.com, như vấn đề bản quyền, nội dung không được cho phép, vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected]

We want to ensure that the content that we host can be re-used by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Chilling Effects website. If you are the owner of content that is being improperly used without your permission, you may request that the content be removed under the DMCA. To make such a request, please contact us via our email address [email protected]. Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending a notice via our email address [email protected].