Văn Sao Công

BookMark
5 truyện
Siêu Phàm Thuở Bình Minh

Tác giả:

Sau khi xuyên qua, Suru mới phát hiện, thời đại này, linh khí thức tỉnh, phương tây có chư thần lê minh.Hơi nước, đại pháo cùng thần bí va …

Thần Bí Chi Kiếp

Tác giả:

Thần bí thức tỉnh, chư thần lê minh, nhất định là chuyện tốt sao? Nương theo linh khí thức tỉnh mang đến, còn có... khủng bố khó giải! Một dòng họ …

Thuật Sĩ Tại Giới Phù Thủy

Tác giả:

Trong quá trình Lôi Lâm xuyên việt, linh hồn đã hòa làm một cùng Chip. Sau khi xuyên việt, hắn trở thành một người thừa kế của gia đình …

Chủ Thần Quật Khởi

Tác giả:

Thể loại: Thi đấu - GamesNgủ một giấc liền xuyên không. Nhân vật chính tỏ vẻ cạn lời. Cuối cùng thì mình đã giẫm phải (vận) cứt chớ gì …

Hương Hỏa Thành Thần Đạo

Tác giả:

Editor: LuciferhtNhân vật chính của truyện là Phương Minh đã bị xuyên qua Đại Càn bởi một vụ nổ tượng thổ địa thần trong miếu thổ địa.Phương Minh đã …