Tòng Tiện

BookMark
1 truyện
Vượt Rào

Tác giả:

Nơi cổ bàn tay phải của Trình Tĩnh Sâm có một dấu răng nhạt màu.Người khác không dám hỏi đến, chỉ mỗi anh biết, dấu răng này từ ai …