Lục Nhất Sa

BookMark
2 truyện
Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành - 117 chương. Tóm tắt một câu: Tác giả nho nhỏ chuyên viết ngôn tình thì có thể ôm ý đồ xấu gì được chứ!? …

Xuyên Thư: Bạn Trai Cô Thuê Là Đỉnh Lưu

Tác giả:

Khương Thi xuyên vào một quyển truyện ngọt sủng, trở thành nữ phụ trùng họ tên với cô, đáng chết là nguyên chủ là một tác giả ngôn tình …