Quả Xấu

BookMark
1 truyện
Quả Hỏng

Tác giả:

Tất cả bắt nguồn từ lần gặp gỡ bết bát.Sau sáu năm ròng rã làm người trút giận, rốt cuộc Kiển Tuy cũng đã tròn mười chín tuổi, đây …