[Niên Đại] Năm Mất Mùa

BookMark
1 truyện
Xuyên Tới Năm Nghèo Đói

Tác giả:

Văn án:Bà cố ngoại: Mấy đứa bọn cháu còn nhỏ...Cái gì mà tận thế? Cái gì mà tang thi?Đó là do mấy đứa không trải qua năm 1943 đó …