Cộng Tiềm (1V2)

BookMark
1 truyện
Cám Dỗ Ngọt Ngào (NP)

Tác giả:

Lần đầu tiên Lộc Tinh nghe thấy giọng nói của Bùi Kính là ở trên giường của Chu Khâm Việt. Khi cô đang bị người đàn ông bóp …