Cô Gái Tang Li

BookMark
1 truyện
Phượng Hoàng Nữ

Tác giả:

Mười sáu năm qua nàng chưa bao giờ rời ngục giam và cùng sống với phụ thân điên dại của mình.Cho đến một ngày một người kiêu ngạo đến …