Hướng Dẫn Chuyển Dữ Liệu Sang Trình Duyệt Mới

Những dữ liệu được lưu vào trình duyệt: Truyện Đã Đọc, Bookmark. Các bạn có thể thấy những dữ liệu này tại trang chủ

Vì được lưu vào trình duyệt nên khi bạn đăng nhập vào trình duyệt mới, dữ liệu này sẽ không còn nữa. Hoặc khi website đổi domain thì dữ liệu liệu này cũng sẽ bị mất.

Làm thế nào để khắc phục tình trạng này?

Dùng dữ liệu tài khoản làm trung gian. Từ dữ liệu tài khoản đó để chuyển đổi qua lại giữa các trình duyệt.

Bước 1: Đăng Nhập

Bước 2: Cài Đặt Cá Nhân >> Dữ Liệu

Nếu bạn chưa sử dụng tính năng này lần nào. Thì bạn sẽ thấy dữ liệu ở bên tab Tài Khoản đều bằng 0.

Chọn mục chuyển từ Trình Duyệt sang Tài Khoản (Tích vào ô đầu tiên) Sau đó Chuyển Đổi Dữ Liệu.

Nhấn vào Tôi Đồng Ý để xác nhận quá trình.

Vậy là tài khoản của bạn đã lưu được dữ liệu trình duyệt tại thời điểm đó.

Bước 3: Vào Trình Duyệt Mới Cần Lấy Dữ Liệu

Bước 3.1: Đăng nhập bằng tài khoản ở bước 1

Bước 3.2: Cài Đặt Cá Nhân >> Dữ Liệu

Bước 3.2: Chọn mục chuyển từ Tài Khoản sang Trình Duyệt (Tích vào ô thứ hai)

Bước 3.3: Xác nhận Tôi Đồng Ý là xong


Chúc bạn thành công!

Bình Luận (1)

  1. user
    Bao Huynh (1 năm trước) Trả Lời

    chưa xem dc chương 21 đến cuối

Thêm Bình Luận